پاور درس ۲۴ مطالعات هفتم

تصویر

دانلود پاور پوینت درس ۲۴ مطالعات اجتماعی پایه هفتم امیدوارم خوشتان بیاید.

دانلود در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

پاوردرس ۱۷ (میراث فرهنگی و تاریخ) پایه هفتم

تصویر

پاور پوینت درس ۱۷ (میراث فرهنگی و تاریخ) مطالعات اجتماعی پایه هفتم امید وارم لذت ببرید.

دانلود مستقیم در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

پاور درس دوم(من مسئول هستم)پایه هفتم

تصویر

پاور پوینت درس دوم (من مسئول هستم )از مطالعات اجتماعی پایه هفتم امیدوارم لذت ببرید .

دانلود در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

پاور درس۱۸ «قدیمی ترین سکونتگاه های ایران» مطالعات هفتم

تصویر

پاور پوینت درس «قدیمی ترین سکونت گاه های ایران » از مطالعات اجتمای پایه هفتم امید وارم لذت ببرید.

دانلود در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن