کهکشان راه شیری

تصویر

۴۲۵۷۰۵۰۶۵_۲۱۰۵۹۵كهكشان راه شيري بسيار زيباست اما با اين حال كهكشاني است  بسيار وحشي و گرسنه!  كهكشان ما كهكشانهاي زيادي را بلعيده است، بلعيدن كهكشانهاي ديگر، راه شيري را گرسنه تر مي كند!