پاور درس (قانون گذاری)پایه هفتم

تصویر

دانلود پاور پوینت درس  ( قانون گذاری) از مطالعات اجتماعی پایه هفتم امید وارم لذت ببرید .

دانلود پاور پوینت در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

پاوردرس ۱۷ (میراث فرهنگی و تاریخ) پایه هفتم

تصویر

پاور پوینت درس ۱۷ (میراث فرهنگی و تاریخ) مطالعات اجتماعی پایه هفتم امید وارم لذت ببرید.

دانلود مستقیم در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

پاور درس۱۸ «قدیمی ترین سکونتگاه های ایران» مطالعات هفتم

تصویر

پاور پوینت درس «قدیمی ترین سکونت گاه های ایران » از مطالعات اجتمای پایه هفتم امید وارم لذت ببرید.

دانلود در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

پاور درس یازدهم پایه هفتم (تنوع آب و هوایی ایران)

تصویر

پاور پوینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم به نام (تنوع آب و هوایی ایران) امیدوارم خوشتون بیاد.

دانلود در ادامه

ادامه‌ی خواندن