پاور درس (قانون گذاری)پایه هفتم

تصویر

دانلود پاور پوینت درس  ( قانون گذاری) از مطالعات اجتماعی پایه هفتم امید وارم لذت ببرید .

دانلود پاور پوینت در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

پاور درس دوم(من مسئول هستم)پایه هفتم

تصویر

پاور پوینت درس دوم (من مسئول هستم )از مطالعات اجتماعی پایه هفتم امیدوارم لذت ببرید .

دانلود در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

پاور درس۱۸ «قدیمی ترین سکونتگاه های ایران» مطالعات هفتم

تصویر

پاور پوینت درس «قدیمی ترین سکونت گاه های ایران » از مطالعات اجتمای پایه هفتم امید وارم لذت ببرید.

دانلود در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن