فهرست پایتخت‌های ایران در طول تاریخ

فهرست پایتخت‌های ایران در طول تاریخ

در ادمه خواهید خواند:

ایلامیان: آوان و ایذه و شوش. ۳۲۰۰، ۵۳۹ ق. م
مادها: هگمتانه.۶۷۸-۵۵۰ ق. م
پارت‌ها: قوچان.
هخامنشیان: هگمتانه، شوش، تخت  جمشید و پاسارگاد.۵۵۰-۳۳۰ ق. م
سلوکیان: سلوکیه و انطاکیه.۳۱۲-۶۳ق.م
اشکانیان: صددروازه و ایذه و تیسفون. ۲۴۷ق.م ۲۲۴ب. م
ساسانیان: بیشاپور، تیسفون، شوشتر  کرمانشاه، کازرون۲۲۴-۶۵۱م
طاهریان: مرو و نیشابور.۸۰۰-۸۵۰م
صفاریان: زرنج ۸۶۷-۱۰۰۲م
علویان: آمل.
سامانیان: بخارا.۸۷۵-۹۹۹م
زیاریان: گرگان.۹۲۸-۱۰۴۳م
بوییان: شیراز.۹۴۳-۱۰۰۵
غزنویان: غزنین و لاهور.۹۶۳-۱۱۸۶م
سلجوقیان: نیشابور، مرو، اصفهان، کرمان و همدان.۱۰۳۷-۱۱۹۴ م
اتابکان آذربایجان: تبریز.
اتابکان فارس: شیراز.
اتابکان لر: ایذه و خرم‌آباد.
قراختاییان: کرمان.
خوارزمشاهیان: گرگانج. ۱۰۷۷-۱۲۳۱م
ایلخانان: مراغه، سلطانیه و تبریز.۱۲۵۶-۱۳۳۵م
کرتیان: هرات.
مظفریان: شیراز، کرمان.۱۳۳۵-۱۳۹۳م
سربداران: سبزوار.
چوپانیان: تبریز.
جلایریان: تبریز و بغداد.
تیموریان: سمرقند و هرات.۱۳۷۰-۱۴۰۵م
اسماعیلیه: قزوین و الموت
قراقویونلوها: تبریز.۱۴۰۶-۱۴۶۸م
آق‌قویونلوها: تبریز.۱۴۶۸-۱۵۰۸م
صفویان: تبریز، قزوین و اصفهان.۱۵۰۱-۱۷۲۱م
افشاریان: مشهد.۱۷۵۰-۱۷۹۶
زندیان: شیراز، ملایر ،کرمان.۱۷۵۰-۱۷۹۴
قاجاریان: تبریز، استر آباد ، تهران.۱۷۹۶-۱۹۲۵
پهلوی‌ها: تهران.۱۹۲۵-۱۹۷۹م
جمهوری اسلامی: تهران.۱۹۸۰ تاکنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *